Váš nákupní košík je prázdný

Při nákupu nad 25 000 Kč DOPRAVA ZDARMA
Záruka vrácení peněz do 14 dnů
Sleva na telefonické objednávky
Sleva 10% na sestavy

Jak reklamovat

 

Byla Vám doručena nekompletní zásilka nebo zboží neodpovídá Vaší objednávce?

Prosím vyplňte reklamační formulář nebo nás kontaktujte emailem na adrese: reklamace@eranabytek.cz nebo telefonicky: 728 035 684.

 

Dorazilo Vaše zboží poškozené?

Při doručení zboží přepravcem obsah podrobně zkotrolujte. V případě, že zboží jeví známky poškození nebo vniknutí, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat s dopravní společností záznam o poškození. O této skutečnosti nás neprodleně informujte.

V případě, že je zjistíte výrobní vadu, chybějící díly nebo poškození po otevření zásilky, jejíž obal byl neporušen, neprodleně nás kontaktujte. Takovou reklamaci samozřejme příjmeme a vyřídíme v zákonné lhůtě.

 

Co kontrolovat při převzetí zásilky?

Pri převzetí zásilky dbejte na kontrolu počtu balení, které Vám byly doručeny a jejich neporušenost. Počet balení zapište do dodacího listu, který podepisujete přepravci. Bude pak možné reklamovat případné nedodání nějakého dílu.

 

Jak reklamovat zboží?

V případě reklamace je potřebné uvést:

 • číslo vaší faktury/objednávky, popřípadě její scan
 • číslo účtu pro vrácení finančních prostředků
 • detailní fotky poškození
 • co nejlepší popis závad (poškozené díly je potřebné vyznačit na montážním návodu)
 • způsob vyřízení reklamace

 

Způsoby vyřízení reklamace, na které máte nárok:

Je potřebné zvážit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.

Odstranitelná vada:

 • bezplatné odstranění vady (oprava)
 • dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží a pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti.
 • výměnu součásti
 • sleva z kupní ceny

Neodstranitelná vada:

 •  dodání nové věci bez vad
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • právo na odstoupení od smlouvy

Naši pracovníci vás budou neprodleně kontaktovat a vydají písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující – spotřebitel požaduje.

Rádi bychom upozornili, že spotřebitel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob reklamace, vyjma situace, kdy jím zvolený způsob reklamace není možné uskutečnit.

 

Lhůty pro vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím- spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak.
 

I náš web používá cookies nejen pro správné fungování našeho webu, ale i k analýze návštěvnosti, ke sledování výkonu a reklamy. Výběrem „Akceptuji“ dáváte souhlas se zpracováním všech cookies. Výběrem „Odmítám“ dáváte souhlas se zpracováním pouze nevyhnutních cookies pro správné fungování našeho webu.
Akceptuji Odmítám